Oświęcim - informacje


37.569
mieszkańców Oświęcimia
17.840
mężczyzn
19.729
kobiet

5.193
w wieku przedprodukcyjnym

22.240
w wieku produkcyjnym

10.136
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

152
zawarto małżeństw

309
urodzeń

601
zgonów

-292
przyrost naturalny
miasto Oświęcim
dochody

232.210.448
wydatki

225.085.952
struktura wydatków Oświęcimia

14.804
0,007%
Rolnictwo i łowiectwo

32.378.978
14,385%
Transport i łączność

14.086.997
6,258%
Administracja publiczna

4.790.260
2,128%
Turystyka

13.197.765
5,863%
Gospodarka mieszkaniowa

628.447
0,279%
Działalność usługowa

221.521
0,098%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.120
0,000%
Obrona narodowa

1.433.839
0,637%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.767.086
0,785%
Obsługa długu publicznego

53.352.908
23,703%
Oświata i wychowanie

1.462.860
0,650%
Ochrona zdrowia

15.069.182
6,695%
Pomoc społeczna

39.453
0,018%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.840.981
1,262%
Edukacyjna opieka wychowawcza

15.478.172
6,877%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.974.145
4,431%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.609.087
4,269%
Kultura fizyczna i sport

48.738.348
21,653%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 15:22
REKLAMA
pogoda Oświęcim
7.5°C
wschód słońca: 06:19
zachód słońca: 19:14
Koronawirus
małopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Oświęcimiu

kiedy
2023-04-13 19:00
miejsce
Haberfeld Music & Cocktail Pub,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-14 18:00
miejsce
Oświęcimskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-15 18:00
miejsce
Oświęcimskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-16 12:00
miejsce
Oświęcimskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany